LieverLinks

3 maart 2021
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Motie: Inclusieve Website

Motie: Inclusieve Website

Op woensdagavond 3 maart 2021 diende LieverLinks een motie in om de website van de gemeente inclusiever te maken. Dit naar aanleiding van iemand die bij ons aangaf dat hij zijn geboortenaam en -geslacht aan wilde passen bij de gemeente, maar hier nergens informatie over kon vinden of hier een afspraak over kon maken.

De motie werd unaniem aangenomen door de raad! 🥳

11 november 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Begrotingsraad

Begrotingsraad

Ook de begrotingsraad met de algemene beschouwingen vindt dit jaar plaats via een online videovergadering. Om deze vergadering niet te lang te laten duren is besloten dat we de algemene beschouwingen dit jaar niet uitspreken maar schriftelijk indienen. Lees hieronder mijn bijdrage:

Algemene beschouwingen LieverLinks

“Nissewaard is een geweldige plek om te wonen. Het is een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt.” Zo begint het raadsvoorstel dat voor ons ligt. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen…  Tsja.. als je 18+ bent misschien.. 

Want hoe veilig voel je je als je op de middelbare school zit en je steeds vaker hoort dat leeftijdsgenoten wapens bij zich dragen, deze zelfs gebruiken of slachtoffer worden van de zoveelste steekpartij. Waar kun je precies ontspannen als je onder de 18 bent en buiten op straat al snel als ‘enge hangjongere’ gezien wordt? “Jeugdoverlast” ben je dan. De kroeg mag je niet in, want je bent nog geen 18. Bij iemand thuis zitten is ook niet altijd waar je op zit te wachten op die leeftijd, je wilt misschien juist even weg van je ouders. In het coalitieakkoord wordt gesproken over het door jongeren inrichten van een eigen ontmoetingsplek, in de begroting zien we hier helaas nog steeds niets van terug.

Het relatief schoolverzuim, met andere woorden: ‘het aantal spijbelende leerlingen’, staat landelijk op 26 leerlingen per 1000 leerlingen. In Nissewaard is dit 85 per 1000. Dat is meer dan 3x zoveel als landelijk! Het aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar met jeugdreclassering is in Nissewaard relatief gezien ook 2x zo hoog als landelijk. (Landelijk 0,3%, Nissewaard 0,7%). We kunnen dus wel stellen: er gaat iets niet helemaal lekker bij de jeugd in Nissewaard. 

Gelukkig is te zien dat hier veel aandacht naartoe gaat in de begroting. Toch bekruipt ons bij het lezen van de stukken over jongeren het gevoel dat vooral de vraag beantwoord wordt: “Hoe hebben we zo min mogelijk last van jongeren?” in plaats van: “Hoe zorgen we ervoor dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen?”  Volgens LieverLinks moet de focus van “Hoe houden we jongeren weg van slechte dingen?” naar: “Hoe helpen we jongeren op weg naar goede dingen?”

LieverLinks is blij met het voornemen om een HBO opleiding naar Nissewaard te halen en ook de plannen voor een zorgcampus spreken ons erg aan. Wat we ons wel afvragen is of er ook écht genoeg betaalbare en betrouwbare woonruimte voor deze studenten gecreëerd gaat worden.

Dan iets heel anders. Waar racisme en discriminatie in 2020 een onwijs groot thema waren in de hele wereld, krijgt Nissewaard het voor elkaar om in zo’n groot document het woord discriminatie slechts 2x te noemen en racisme maar 1x. Allemaal in dezelfde twee regels tekst. En in die regels tekst wordt eigenlijk ook alleen maar gezegd dat er een diversiteitsbeleid aankomt waar racisme een plek in ‘zou kunnen krijgen’. 

Het bewijs dat dit ‘diversiteitsbeleid’ hard nodig is in Nissewaard, is eigenlijk al het feit dat het verder nergens in het document meer terugkomt. We kijken er als LieverLinks daarom naar uit om in komende vergelijkbare documenten de onderwerpen discriminatie en racisme vaker terug te zien komen. (De term diversiteit hebben we ook nog even geprobeerd, maar naast bovenstaande stukje tekst komt deze term alleen voor in de vorm van ‘biodiversiteit’.) 

Een term waarbij dit bijvoorbeeld wel goed lijkt te gaan is ‘duurzaamheid’. Deze komt maar liefst 44 keer voor in het document! Top! LieverLinks heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en is blij om te zien dat de gemeente dit ook heeft. Het is goed om te zien dat bij vele besluiten een duurzaamheidsoverweging wordt gemaakt. 

Wat wij wel jammer vinden is dat we in verhouding erg weinig bomen in de gemeente hebben staan. Bomen dragen ontzettend bij aan een duurzame gemeente. Het aantal bomen per inwoner van Nissewaard was in 2019 slechts 0,9. Minder dan 1! In 2018 was dit nog 2,3 bomen per inwoner. Wij willen graag meer bomen in Nissewaard zien en dienen daarom een motie in.
Motie: Meer bomen dan mensen

In het thema cultuur op pagina 68 van deze begroting valt te lezen: “Wij willen bewerkstelligen dat inwoners ook in de openbare ruimte in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, wat ook de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroot.” Daarom dienen wij nog een motie in. Omdat er op 2 november een klein wonder gebeurde in Spijkenisse. Wonderen moet je koesteren. Kunst ook. Hier lijkt een mooie verbinding te zijn.
Motie: Kunst zal je redden

Tot slot viel het ons op dat bij het punt in de begroting waar over diversiteit gesproken wordt (pagina 95) een deel van de LHBTI+ niet meegenomen wordt. Nu begrijpen we dat het tegenwoordig allemaal moeilijk en veel is voor veel mensen, echter is dat geen reden om dan maar een groep mensen uit te sluiten van je diversiteitsbeleid. Wij gaan ervan uit dat dit helemaal niet de bedoeling is, dus dienen wij een amendement waarin we een handje helpen om dit stukje tekst inclusiever maken.
Amendement: Meer Queer

– – –
Vooruit is de enige optie, en jij bent ook nodig, in je hoop
en vooral je daden.

Ik sta hier, wij staan hier, u staat hier.
Wees moedig in uw ongemak,
wees welkom bij onze generatie.

– Glenn de Randamie

15 juni 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Motie: Van Zwarte Piet naar Roetveeg Piet

Motie: Van Zwarte Piet naar Roetveeg Piet

Het wordt tijd dat we hierover gaan praten. Wel een mening uiten, maar vervolgens verschuilen achter “dit is geen taak voor de politiek” is geen optie meer.

Lees hier de motie:

Morgen volgt nog een tweede motie in het gevecht tegen racisme en discriminatie: Anoniem Solliciteren.

25 mei 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Motie: Opvang 500 alleenstaande vluchtelingkinderen

Motie: Opvang 500 alleenstaande vluchtelingkinderen

Op dit moment vindt er in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden een humanitaire ramp plaats. Dagelijks worden we overspoeld met dramatische beelden uit smerige, overvolle en gevaarlijke vluchtelingenkampen.

Er zijn inmiddels 116.000 vluchtelingen in Griekenland onder wie 5.500 alleenstaande kinderen. 41.000 vluchtelingen zitten vast op eilanden. De situatie is geëscaleerd: hulporganisaties trekken zich terug, bootjes met daarin ook gezinnen met kinderen worden beschoten en vluchtelingen zitten in de haven van Lesbos vast achter tralies in een soort openluchtgevangenis. Dit is geen situatie waarin je kinderen wilt laten opgroeien.

De Griekse overheid heeft Europa om hulp gevraagd en al meerdere Europese landen hebben toegezegd een deel van de alleenstaande kinderen op te willen vangen. Nederland geeft daarentegen nog niet thuis. Hoe kan het dat een welvarend en solidair land als Nederland hier niet aan meewerkt?!

Hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen Nederlandse gemeenten op zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van de 500 meest kwetsbare kinderen die zonder familieleden in de overvolle kampen zitten.

Gelukkig spreekt de ene na de andere Nederlandse gemeente zich nu uit. Zij zorgen dat hier, net zoals 140 Duitse en 20 Oostenrijkse gemeenten al doen, een lokale ‘Coalition of the Willing’ kan worden gevormd. Nissewaard blijft tot nu toe helaas nog achter. Wij willen dat ook Nissewaard zich solidair opstelt en bereidheid toont om een deel van de 500 alleenstaande kinderen een veilige plek te bieden.

Daarom dienen wij een motie in waarin we het college van Nissewaard oproepen om zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten. Al 82 gemeenten gingen ons voor, wij kunnen niet achter blijven.

Klik hier om de motie te lezen

Deze motie zal bij de gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 mei worden ingediend.

#500kinderen #weeswelkom

19 mei 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Commissievergaderingen week 20

Commissievergaderingen week 20

Vanwege de coronamaatregelen vonden deze commissies plaats via een videocall vanuit huis. Commisie Bestuur en Sociaal Domein zijn in deze cyclus samengevoegd tot een Algemene Commissie.

Algemene Commissie

Rondvraag

Aanhakend bij de vraag van Pieter de Vos (ONS): “Wij hadden eigenlijk dezelfde vraag. Naar aanleiding van berichten dat er in Brielle al terrassen worden uitgebreid en dat ze in Rotterdam heel de Witte de With hebben afgezet en dat soort dingen, hadden wij ook de vraag gaan wij onze horeca-ondernemers de ruimte geven om dat soort initiatieven tot stand te brengen?”

Evaluatie pilot verruiming openingstijden terrassen centrum Spijkenisse

Interruptie op Bernhard Tebrugge (CU-SGP): “Ik hoorde het net in het verhaal van Nissewaard Lokaal en nu bij de SGP weer en net bij de PVV ook; er wordt nu gepraat over wat wij vinden van die verlenging naar 2 uur, maar we hebben het nu niet over het vaststellen daarvan want dat hebben we in de vorige raad al gedaan bij het vaststellen van de nieuwe APV.”

Eigen 1e termijn: “Dan ga ik toch graag nog even mijn zegje doen. Wat ik in die pilot evaluatie teruglees is heel veel -en ik hoorde het hiervoor ook mensen zeggen- is dat er weinig respons was. Nu denk ik dat weinig respons vanuit omwonende dus betekent dat er niet veel overlast is geweest, want als mensen echt overlast ervaren dan hoor je ze ook wel.

En weinig respons vanuit de ondernemers, uhh, ja het gaat de hele tijd over vier ondernemers.. En deze pilot gaat natuurlijk eigenlijk, als we echt even naar het centrum kijken, maar over vier ondernemers. Want het gaat over de verruiming van de terrastijden dus je moet een terras hebben en ‘s avonds laat open zijn. Dus als we even door het dorp heen kijken, dan kan ik er vier, vijf, misschien zes bedenken die daar echt mee te maken hebben, want er zijn ook heel veel terrassen die sowieso niet tot zo laat open zijn. Dus dat er te weinig respons is geweest…. Het zijn er vier van de 38, maar het zijn misschien wel net die vier geweest waar het in dit geval om gaat. Dus dan is er misschien toch wel gewoon genoeg respons geweest.

En nu is ervoor gekozen -dat hebben we de vorige keer al gedaan, toen hebben wij dit ook aangegeven- om te verruimen naar 2:00 uur, als een soort compromis. Maar wat dat ook met zich meebrengt, is wat er nu ook al is, de meeste zaken gaan om 3:00 uur dicht hier, degenen met een terras. Dat betekent dat je nu om 2:00 uur, eerst om 1:00 uur, je terras moet vast gaan zetten of naar binnen moet gaan halen, terwijl je mensen nog niet weg hoeft te sturen. Dus wij hadden echt zoiets van doe dan om 3:00 uur dan gewoon dat terras ook dicht, zodat het tegelijk met de zaak dicht kan. Zodat je niet mensen met hun drankje naar binnen moet sturen waar het misschien wel vol is en dat soort drama.”

Om de hele Algemene Commissie terug te luisteren en -kijken: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren en -kijken: klik hier.

Commissie Leefomgeving

Warmtetransitievisie Voorne-Putten

Na wat geklooi met de microfoon…

“We hebben natuurlijk vorige keer al gezegd bij die visie van Nissewaard van 2020 naar 2050; jammer dat het naar 2050 ging. Maar dat kan ik blijven herhalen, daar worden we allemaal niet wijzer van. Verder blij dat het nu gewoon uitgevoerd wordt.”

Vervolgens wat complimenten gegeven over die brief die de inwoners ontvangen hebben, aangezien ik die zelf ook ontvangen had. Evenals over de website die daarop vermeld staat waar veel informatie duidelijk op staat en waarschijnlijk veel antwoorden op vragen van raadsleden al op te vinden waren.

Om de hele Commissie Leefomgeving terug te luisteren en -kijken: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren en -kijken: klik hier.

23 april 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Raadsvergadering 20 april

Raadsvergadering 20 april

In verband met de coronamaatregelen werd deze raadsvergadering gevoerd door slechts twee afgevaardigden van de gemeenteraad. Eén van de coalitie en één van de oppositie. In deze vergadering hoor je dus niet de stem van Kim, maar wel de tekst van LieverLinks voorgelezen door Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal.

Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard

“LieverLinks is blij met de verruiming van de terrastijden, maar vindt het jammer dat er is gekozen voor een verruiming naar 2:00 uur en niet naar 3:00 uur terwijl gedurende de pilots wel 3:00 uur werd aangehouden. De meeste avondhoreca in het centrum sluit rond 3:00 uur haar deuren, het lijkt ons dan ook handig dat ook om die tijd de terrassen leeg moeten. Als de terrassen om 2:00 uur al ‘dicht’ moeten terwijl de horecagelegenheid nog open blijft, betekent dat dus dat het personeel een voor sluit al de terrassen vast moet gaan zetten of het terrasmeubilair naar binnen moet gaan halen. Dit is onhandig en oogt niet gastvrij voor de mensen die nog binnen zijn. 

Verder zou LieverLinks graag zien dat er in de voorwaarden rondom carbidschieten een voorwaarde opgenomen wordt over dat carbidschieten niet binnen een bepaalde straal van kinderboerderijen, dierenopvangcentra en maneges plaats mag vinden. In eerdere beantwoording is gezegd dat deze suggestie meegenomen zal worden in de overweging die eind dit jaar genomen moet worden. LieverLinks wordt hier graag van op de hoogte gehouden.

Met deze kanttekeningen kunnen wij wel instemmen met de gewijzigde APV.”

Om de hele Raadsvergadering terug te luisteren: klik hier.

6 maart 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Raadsvergadering 4 maart

Raadsvergadering 4 maart

Rondvraag

Vraag: “Volgens mij was het gisteren of eergisteren dat in het AD een stukje stond over de vingerscanaffaire weer en over dat daar stukken geheim van zouden zijn of een deel daarvan. De beantwoording op die vragen van het AP. Nu vandaag in mijn mail, kregen we gewoon die stukken in de openbare agenda. Dus nu vraag ik mij af wat is hier nou precies gebeurd? Waarom was dat geheim en waarom toch eigenlijk niet?” 

Antwoord wethouder Bal: Ja heel kort en simpel, dat was helemaal niet geheim. Was gewoon sprake van miscommunicatie. Het had al eerder met u gedeeld moeten worden, maar daar zijn we niet duidelijk genoeg in geweest in wat er naar de raat toe gestuurd kon worden. Dus niks spannends en alles zit nu alsnog hersteld in uw mailbox, zodat u er gewoon kennis van kunt nemen.

Vervolgvraag: “Dus klopte het nu niet in de krant, of klopte het niet vanuit de gemeente?”

Wethouder Bal: “Het is de bedoeling dat deze documenten gewoon openbaar met u gedeeld worden en dat hebben we nu gedaan. Ik heb niet de tekst van het artikel zo scherp op m’n netvlies, wat daar exact stond, maar de documenten zijn nu netjes met de raad gedeeld. Dat was altijd de bedoeling, dat is aanvankelijk niet gebeurd, maar nu wel hersteld.

Programmaplan Duurzaamheid 2020

Kim: “Wij hebben het in de commissie eigenlijk ook al gezegd. Dit plan was natuurlijk eigenlijk een plan van 2020 tot 2040. Wij vinden het eigenlijk heel erg jammer dat in dit plan dus de ambities op het gebied van duurzaamheid in een tijd als deze omlaag worden bijgesteld door te verlengen naar 2050. Zoals we toen ook al zeiden: “Hoe durf je?!” zou Greta zeggen.

Vooral ook omdat er in dezelfde stukken een duurzaamheidsagenda zit met een visie van 2015 tot 2020. Dat is een periode van 5 jaar en die wordt nu als achterhaald beschouwd. Dus een duurzaamheidsvisie met een duur van 5 jaar is na die 5 jaar al achterhaald en nu gaan we er eentje voor 30 jaar opstellen. Hoe weten we in hemelsnaam wat er over 30 jaar gaande is?!

Maargoed, ik kan me wel aansluiten bij wat D66 net zei: op een gegeven moment is het een tijd van doen in plaats van alleen maar stukken maken. We moeten gewoon aan de slag. Dus om dan maar gelijk een stemverklaring te geven: LieverLinks zal wel voor dit plan stemmen.

Om de hele Raadsvergadering terug te luisteren: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren: klik hier.

2 maart 2020
door kvdkant
Reacties uitgeschakeld voor Commissies week 7

Commissies week 7

Commissie Bestuur

Rondvraag

“Er is net al even kort gesproken over de veiligheid in de gemeente en ook over de steekpartijen. Nu stond een vriendin van mij gister bij de Hema in de rij en voor haar was een hele jonge jongen die daar enkel een mes kocht. Zij was daar nogal verbaasd over en wist eigenlijk niet zo goed wat ze daar op dit moment mee moest, want ja een mes kopen an sich is natuurlijk nog niet strafbaar. Maar het is wel een bijzonder signaal als een jongen van rond de 13/14 jaar een mes koopt. Toen die jongen weg was gaf de caissière ook aan dat er eerder die dag politie was geweest omdat een jongen rond diezelfde leeftijd een mes wilde stelen. 

Ik denk dat dit nogal zorgwekkende signalen zijn. Die vriendin heeft achteraf ook nog de politie gebeld om gewoon maar te vertellen wat er gebeurd was, wat zij had gezien. En ik vraag me af: wat wordt er met dit soort signalen gedaan? Aangezien het kopen van een mes niet verboden is.” 

Antwoord: Burgemeester gaf aan dat het goed is dat de mevrouw in kwestie de politie heeft ingelicht. Wat er in zijn algemeenheid exact met dit soort signalen van winkels gebeurt daar kon de burgemeester geen antwoord op geven. Hij gaf aan dat de politie ‘altijd serieus omgaat met signalen die het ontvangt die mogelijk van bedreigende aard kunnen zijn’.

Over vluchtelingenopvang

Kim: “Ik hoor heel veel voorbij komen “de vraag ligt er nog niet, dus we kunnen er nog niets over zeggen”, maar wat LieverLinks betreft, er ligt wel een probleem dat er 500 mensen opgevangen moeten worden. Ik hoor hier alweer de term ‘gelukzoekers’ en dergelijke en dan denk ik jongens we hebben het over mensen en elk mens is een gelukzoeker. Ik ben ook een gelukzoeker, wij allemaal hier. We hebben hier een locatie, met 250 plekken, wat betreft LieverLinks bieden wij die ruimte aan. Hij staat er toch! Die mensen moeten ergens opgevangen worden. Dus misschien ligt die vraag er nog niet, maar als je dan wil weten hoe wij erin staan, wat ons betreft is die ruimte beschikbaar.” 

Om de hele Commissie Bestuur terug te luisteren: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren: klik hier.

Commissie Leefomgeving

Programmaplan Duurzaamheid 2020

“Wij vinden het eigenlijk heel erg jammer dat die ambitie is bijgesteld naar 2050, want hoe kun je in een tijd als dit nu je ambities op het gebied van duurzaamheid omlaag bijstellen? Ik zou bijna willen zeggen ‘hoe durf je?!’, maar dat wordt dan weer zo heftig. 

Zeker als je kijkt naar dat we een duurzaamheidsagenda hadden, met de visie van 2015 tot 2020, dat die na 5 jaar dus al achterhaald blijkt te zijn. Waarom gooien we er hier dan nog eens 10 jaar bovenop? Ook in de komende 30 jaar gaan de ontwikkelingen waarschijnlijk zo snel, dat wat we nu bedenken in 2050 al zo ontzettend anders is, dat kunnen we ons niet eens voorstellen waarschijnlijk. Dus ik snap niet waarom die 10 jaar dan toch nog er bovenop komt, als we die 5 jaar al niet vast konden houden. 

En dan een klein ander dingetje wat ik graag nog wil weten: ik zag een stukje in het stuk staan over Steenbreek en ik vroeg me af of daar ook de geveltuintjes bij horen. Daar hebben we het natuurlijk een hele tijd geleden over gehad. Hoort bij die Operatie Steenbreek dus ook die geveltuintjes?”

Om de hele Commissie Leefomgeving terug te luisteren: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren: klik hier.

Commissie Sociaal Domein

In aanvulling op een andere rondvraag

“Ik heb de vraag eigenlijk voor me gehouden omdat dinsdag bij bestuur heeft meneer van der Weg voorgesteld om in de commissie bestuur een keer een debat te hebben over privacy en dergelijke. Maar nu we het er toch over hebben.. Zoals u het nu uitlegt doet Totta Data Lab precies hetzelfde als SyRI alleen met andere gegevens. Als ik nu naar uw verhaal luister. Het verhaal van SyRI was vooral de manier waarop het geannalyseerd werd en niet per sé welke gegevens, toch? Of zit ik er nu technisch helemaal naast?” 

Wethouder Bal knikte hevig ja. Blijkbaar zat ik ernaast 😉

Om de hele Commissie Sociaal Domein terug te luisteren: klik hier.
Om alleen de stukjes van Kim terug te luisteren: klik hier.