LieverLinks

Begrotingsraad

Ook de begrotingsraad met de algemene beschouwingen vindt dit jaar plaats via een online videovergadering. Om deze vergadering niet te lang te laten duren is besloten dat we de algemene beschouwingen dit jaar niet uitspreken maar schriftelijk indienen. Lees hieronder mijn bijdrage:

Algemene beschouwingen LieverLinks

“Nissewaard is een geweldige plek om te wonen. Het is een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt.” Zo begint het raadsvoorstel dat voor ons ligt. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen…  Tsja.. als je 18+ bent misschien.. 

Want hoe veilig voel je je als je op de middelbare school zit en je steeds vaker hoort dat leeftijdsgenoten wapens bij zich dragen, deze zelfs gebruiken of slachtoffer worden van de zoveelste steekpartij. Waar kun je precies ontspannen als je onder de 18 bent en buiten op straat al snel als ‘enge hangjongere’ gezien wordt? “Jeugdoverlast” ben je dan. De kroeg mag je niet in, want je bent nog geen 18. Bij iemand thuis zitten is ook niet altijd waar je op zit te wachten op die leeftijd, je wilt misschien juist even weg van je ouders. In het coalitieakkoord wordt gesproken over het door jongeren inrichten van een eigen ontmoetingsplek, in de begroting zien we hier helaas nog steeds niets van terug.

Het relatief schoolverzuim, met andere woorden: ‘het aantal spijbelende leerlingen’, staat landelijk op 26 leerlingen per 1000 leerlingen. In Nissewaard is dit 85 per 1000. Dat is meer dan 3x zoveel als landelijk! Het aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar met jeugdreclassering is in Nissewaard relatief gezien ook 2x zo hoog als landelijk. (Landelijk 0,3%, Nissewaard 0,7%). We kunnen dus wel stellen: er gaat iets niet helemaal lekker bij de jeugd in Nissewaard. 

Gelukkig is te zien dat hier veel aandacht naartoe gaat in de begroting. Toch bekruipt ons bij het lezen van de stukken over jongeren het gevoel dat vooral de vraag beantwoord wordt: “Hoe hebben we zo min mogelijk last van jongeren?” in plaats van: “Hoe zorgen we ervoor dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen?”  Volgens LieverLinks moet de focus van “Hoe houden we jongeren weg van slechte dingen?” naar: “Hoe helpen we jongeren op weg naar goede dingen?”

LieverLinks is blij met het voornemen om een HBO opleiding naar Nissewaard te halen en ook de plannen voor een zorgcampus spreken ons erg aan. Wat we ons wel afvragen is of er ook écht genoeg betaalbare en betrouwbare woonruimte voor deze studenten gecreëerd gaat worden.

Dan iets heel anders. Waar racisme en discriminatie in 2020 een onwijs groot thema waren in de hele wereld, krijgt Nissewaard het voor elkaar om in zo’n groot document het woord discriminatie slechts 2x te noemen en racisme maar 1x. Allemaal in dezelfde twee regels tekst. En in die regels tekst wordt eigenlijk ook alleen maar gezegd dat er een diversiteitsbeleid aankomt waar racisme een plek in ‘zou kunnen krijgen’. 

Het bewijs dat dit ‘diversiteitsbeleid’ hard nodig is in Nissewaard, is eigenlijk al het feit dat het verder nergens in het document meer terugkomt. We kijken er als LieverLinks daarom naar uit om in komende vergelijkbare documenten de onderwerpen discriminatie en racisme vaker terug te zien komen. (De term diversiteit hebben we ook nog even geprobeerd, maar naast bovenstaande stukje tekst komt deze term alleen voor in de vorm van ‘biodiversiteit’.) 

Een term waarbij dit bijvoorbeeld wel goed lijkt te gaan is ‘duurzaamheid’. Deze komt maar liefst 44 keer voor in het document! Top! LieverLinks heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en is blij om te zien dat de gemeente dit ook heeft. Het is goed om te zien dat bij vele besluiten een duurzaamheidsoverweging wordt gemaakt. 

Wat wij wel jammer vinden is dat we in verhouding erg weinig bomen in de gemeente hebben staan. Bomen dragen ontzettend bij aan een duurzame gemeente. Het aantal bomen per inwoner van Nissewaard was in 2019 slechts 0,9. Minder dan 1! In 2018 was dit nog 2,3 bomen per inwoner. Wij willen graag meer bomen in Nissewaard zien en dienen daarom een motie in.
Motie: Meer bomen dan mensen

In het thema cultuur op pagina 68 van deze begroting valt te lezen: “Wij willen bewerkstelligen dat inwoners ook in de openbare ruimte in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, wat ook de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroot.” Daarom dienen wij nog een motie in. Omdat er op 2 november een klein wonder gebeurde in Spijkenisse. Wonderen moet je koesteren. Kunst ook. Hier lijkt een mooie verbinding te zijn.
Motie: Kunst zal je redden

Tot slot viel het ons op dat bij het punt in de begroting waar over diversiteit gesproken wordt (pagina 95) een deel van de LHBTI+ niet meegenomen wordt. Nu begrijpen we dat het tegenwoordig allemaal moeilijk en veel is voor veel mensen, echter is dat geen reden om dan maar een groep mensen uit te sluiten van je diversiteitsbeleid. Wij gaan ervan uit dat dit helemaal niet de bedoeling is, dus dienen wij een amendement waarin we een handje helpen om dit stukje tekst inclusiever maken.
Amendement: Meer Queer

– – –
Vooruit is de enige optie, en jij bent ook nodig, in je hoop
en vooral je daden.

Ik sta hier, wij staan hier, u staat hier.
Wees moedig in uw ongemak,
wees welkom bij onze generatie.

– Glenn de Randamie

Reacties zijn gesloten.